Cursus Omgaan met een naaste met autisme

Naasten van mensen met autisme herkennen zich misschien niet snel in het woord ‘mantelzorger’ maar misschien meer in steunfiguur zijn voor. Mantelzorgers/steunfiguren zorgen en/of begeleiden langdurig een naaste met autisme. Zij spelen een belangrijke rol in het in leven van deze persoon.

In februari willen we bij voldoende aanmeldingen gaan starten met de cursus omgaan met een naaste met autisme. Deze cursus is voor ouders/grootouders, broers en zussen van een volwassen naaste met autisme.

De cursus bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst. Het doel van de cursus is het verminderen van de belasting van de naasten en meer te leren over autisme. Thema’s in de cursus zijn beleven wat de mogelijk impact is van autisme op het dagelijks leven van je naaste, kenmerken van autisme, autisme en stress, hoe kan ik mijn naaste hierbij ondersteunen, wat doet het leven met een naaste met autisme met mij en hoe houd ik mezelf staande. In de cursus is er aandacht voor het delen van ervaringen, emoties en het uitwisselen van praktische tips.

Het maximaal aantal deelnemers voor de cursus is bereikt. Heb je vragen? Neem dan contact op met Mantelzorg Roosendaal via Inwonersondersteuning Roosendaal telefoonnummer 0165 – 75 00 50 (op werkdagen tussen 09.00 – 11.00 uur)