Cursus Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - editie najaar 2022

De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel, door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte hersenbloeding, zijn vaak heel ingrijpend. Niet alleen voor de getroffene, maar ook voor de partner, familie, vrienden en kennissen. Als naaste wordt je geconfronteerd met de zichtbare, vaak lichamelijke beperkingen en onzichtbare gevolgen. Met onzichtbare gevolgen bedoelen we verandering in denken, gedrag of emotie.

Hoe ga je hier mee om? Welke impact heeft het op jou als mantelzorger?

Mantelzorg Roosendaal biedt een cursus aan over omgaan met een naasten met niet aangeboren hersenletsel. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.

Inhoud van de cursus

  • Hoe is het om NAH te ervaren?
  • Gevolgen van NAH
  • Omgaan met NAH
  • Ken ik mijn eigen behoeften en mijn grenzen?
  • Hoe organiseer ik hulp ?
  • Uitwisselen van ervaringen en kennis