Cursus Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - editie voorjaar 2023

De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel, door een ongeluk, chronische ziekte of bijvoorbeeld een hersenbloeding, zijn vaak heel ingrijpend. Niet alleen voor de getroffene, maar ook voor de partner, familie, vrienden en kennissen. Je kan te maken krijgen met gedragsverandering, verwarde spraak, verlamming of andere gevolgen. Mantelzorg Roosendaal biedt een cursus over omgaan met niet aangeboren hersenletsel. De cursus is speciaal voor hen die helpen bij de dagelijkse zorg van iemand met niet aangeboren hersenletsel.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.

Inhoud van de cursus

  • Hoe is het om NAH te ervaren?
  • Gevolgen van NAH
  • Omgaan met NAH
  • Ken ik mijn eigen behoeften en mijn grenzen?
  • Hoe organiseer ik hulp ?
  • Uitwisselen van ervaringen en kennis

Wegens te weinig deelnemers is deze cursus geannuleerd.