De mantel aan de kapstok voorjaar 2024

In vier bijeenkomsten gaat de mantel van de zorg even “aan de kapstok” en sta jij als mens centraal. Stil staan bij jezelf. Hoe gaat het eigenlijk met mij? Hoe kan ik een waardevol leven leiden in mijn mantelzorgsituatie? Wat is belangrijk voor mij en hoe behoud ik mijn veerkracht?