Gespreksgroep, zorgen voor een naaste met NAH of Afasie

Een gespreksgroep voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met NAH of afasie. Maandag 13 juni van 13.30 tot 15.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur) aan de locatie Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703 HX in Roosendaal.

Veerkracht

Het vermogen om op een flexibele manier om te gaan met negatieve ervaringen, tegenslagen, problemen en stress. Het gaat niet over het oplossen of laten verdwijnen van de moeilijkheden zelf, maar over de manier waarop men daarmee omgaat.

Buigen, meebewegen en wendbaar zijn
Er kunnen dingen gebeuren in het leven waar we geen invloed op hebben.  Dit kan een gevoel van controleverlies geven. Als je veerkrachtig bent, kan dat helpen om er weer bovenop te komen. Veerkracht kan er voor zorgen dat je even afstand van de ellende kunt nemen, dat je kunt reflecteren en dat je er iets van leert. Soms eindig je sterker of wijzer dan daarvoor. Zelfs de meest pijnlijke momenten kunnen waardevolle inzichten over werk en leven geven. Op die manier kan tegenslag helpen om te relativeren en dingen in perspectief te zien. Dat helpt ons verder.

Bij verhindering graag bericht aan Kitty 06 – 30347059.