Gespreksgroep, zorgen voor een naaste met NAH of Afasie

De gespreksgroep is er om je verhaal kwijt te kunnen, van elkaar te leren en er staat altijd een thema centraal. De thema’s worden aangedragen door de groep zelf.

Deze keer staat als thema centraal: “NAH van die ander; wat betekent het voor jou zelf?“

Bij verhindering graag bericht aan Kitty Kiezenberg via 06 – 30 34 70 59.