In gesprek over wonen en zorg "nu en straks" (Kroeven)

Hierbij nodigen wij je uit voor een interactieve bijeenkomst die in het teken staat van ouder worden en hoe je wonen en zorg (straks) in jouw leven ziet. Je kunt niet voorspellen wat de toekomst brengt, maar er nu over praten en nadenken voorkomt verrassingen.

Heb jij al nagedacht over wonen en zorg? Wat komt erbij kijken, wat is er mogelijk, waar kan ik om hulp vragen?

We nodigen je van harte uit om in een klein groepje hierover met elkaar in gesprek te gaan. Mantelzorg Roosendaal wil graag weten wat de behoeftes van mantelzorgers/ouderen zijn, wat willen ze weten en hoe worden ze het liefst geïnformeerd? Er zullen diverse gesprekken met diverse groepen ouderen gevoerd worden; de uitkomsten bepalen de vervolgacties.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gespreksgroep.

Wanneer: Maandag 17 april 2023
Hoe laat: van 13:30 – 15:30 uur
Waar: De Riete, Gezellelaan 18F, 4707 CD Roosendaal

We hopen op je deelname! Voor vragen hierover kun je contact opnemen met mantelzorgconsulent Marianne Kweekel via 06 – 58755560 of mail naar marianne.kweekel@wijzijntraversegroep.nl

ontzorgen, respijtzorg