Mantelzorg Biljartclub

Een maal per maand wordt er in Wijkcentrum ’t Dijksteeke van 19.00 tot 21.00 uur door mantelzorgers biljart gespeeld.

Heb je interesse om aan te sluiten bij de biljartclub? Mail dan je naam en telefoonnummer naar info@mantelzorgroosendaal.nl en je wordt toegevoegd aan de groepsapp.

Je ontvangt daarna de data van de vrijwilliger/ coördinator van de Mantelzorg Biljartclub.