Focus op mantelzorg

Mantelzorgers , politici en professionals gaan met elkaar in gesprek over mantelzorg

In de afgelopen jaren is de verzorgingsstaat geleidelijk getransformeerd naar een participatiesamenleving. De rolverdeling tussen overheid, burgers, zorg- en welzijnsinstellingen verandert en er wordt uitgegaan van de gedachte dat iedereen zo lang mogelijk moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Deze veranderingen leggen een grotere nadruk op de hulp van mantelzorgers.

Wie zijn die mantelzorgers, hoe proberen zij de balans tussen werken, zorgen voor een ander en een privéleven in balans te houden? Het mantelzorgsteunpunt Roosendaal/Rucphen organiseert samen met Zorg verandert een 2-tal  inspiratiebijeenkomsten waarin de mantelzorger centraal staat.

Dinsdag 18 september is de kick-off, maar liefst 34 personen hebben zich hiervoor aangemeld. Verschillende raadsleden, een stresscounseler, jeugdprofessional WMO, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundige, afvaardiging van de mantelzorgadviesraad en de GGZ-WNB én mantelzorgers bespreken ervaringen en ervaren knelpunten. Wat hebben we van elkaar nodig, welke oplossingen zien we  om de mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en hun veerkracht te behouden.  Wat kan ik doen vanuit mijn positie / rol?

De grote belangstelling laat zien dat mantelzorg bij veel mensen leeft en dat het de aandacht krijgt die het verdiend!

Mindful walk

ma1

 

Niet zweverig, maar “Down-to-Earth”

 

Maandagavond, donderdagochtend en vrijdagmiddag hebben 3 groepen mantelzorgers meegelopen aan de MindfulWalk. Lopen in de natuur en handvatten aangereikt krijgen om tot rust en ontspanning te komen, heerlijk om even te “aarden”.

We zijn begonnen met de Egyptische Zonnegroet al lettend op de ademhaling. Met wat ademhalingstechnieken kregen mantelzorgers inzicht in hun ademhalingsmodus. Er was ook wat ruimte om weer even onbezorgd te zijn; lekker huppelen en tikkertje spelen.

De mantelzorgers hebben mogen ervaren hoe het is wanneer 1 zintuig wegvalt; de mond en het zicht werden afgedekt. Hoe is het als je niet meer kan praten of kan ademhalen door je mond? Hoe is het als je niet meer kan waarnemen met je ogen? Als je je mond niet meer kunt gebruiken, kun je nog wel door je neus ademen en met gebaren iets duidelijk maken.. Je zult noodgedwongen beroep moeten doen op je andere zintuigen om waar te nemen, door bijvoorbeeld te voelen wie of wat er voor je staat. Door goed te luisteren kun je horen wat er om je heen gebeurd.. Je komt verder als je vertrouwen hebt in de ander die je helpt vooruit te komen…

Klik HIER om het  filmpje te zien over de mindfulwalk.