Dag van Mantelzorg 2022

Als helden, zo zijn de Roosendaalse mantelzorgers donderdag 10 november, op de Dag van de Mantelzorg ontvangen. Om mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten heeft Mantelzorg Roosendaal de samenwerking opgezocht met Cultuurhuis Bovendonk en haar gebruiker. Ruim 100 mantelzorgers hebben deelgenomen aan uiteenlopende sportieve en culturele workshops. Ook reikte Wethouder Evelien van der Star namens de gemeente Roosendaal de eerste mantelzorgwaardering uit. Mensen die voor langere tijd zorgen voor een naaste ontvangen hiermee een erkenning vanuit de gemeente.

1 op de 3 mensen is mantelzorger
Roosendaal telt ruim 23.000 mantelzorgers van 15 jaar of ouder. Maar liefst 35% van de Roosendaalse inwoners zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid of een vriend of kennis. Dankzij mantelzorgers kunnen hulpbehoevende mensen langer thuis blijven wonen en doen ze minder snel een beroep op professionele zorg.

Mantelzorgwaardering
De inzet van mantelzorgers wordt zeker opgemerkt én gewaardeerd door de gemeente Roosendaal. Daarom heeft Mantelzorg Roosendaal namens de gemeente Roosendaal ook dit jaar weer de mantelzorgwaardering mogen aanbieden. Wethouder Evelien van der Star heeft de eerste waardering, tijdens de officiële opening van de Dag van de Mantelzorg, uitgereikt. Roosendaalse mantelzorgers die de waardering hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen, ontvangen de waardering, een Rooscadeau kaart, komende dagen per post.

Mantelzorgers zijn helden
Mantelzorgers verrichten belangrijke ondersteunende en zorgende heldendaden voor een ander. Dit benadrukte Caroline van Oevelen, manager Mantelzorg Roosendaal, nog eens extra in haar welkomstwoord. De inzet van mantelzorgers lijkt vaak vanzelfsprekend. Het start vanuit liefde en ongemerkt kan het zwaarder en zwaarder worden. Om langdurig voor een naaste te zorgen, is moed, kracht en lef nodig, maar zeker ook een goede gezondheid, Zorgen voor een ander vraagt om goede zorg voor jezelf! Juist daarom heeft Mantelzorg Roosendaal de samenwerking opgezocht met Cultuurhuis Bovendonk  en uiteenlopende workshops georganiseerd om mantelzorgers kennis te laten maken met verschillende culturele en bewegingsactiviteiten, zoals zang, dans, tekenen, fotografie en aquarelleren. Voor mantelzorgers is het belangrijk om regelmatig uit de zorgsituatie te stappen en voor ontspanning te zorgen. Mantelzorg Roosendaal voorziet hierin door zelf activiteiten te organiseren maar ook door mantelzorgers kennis te laten maken met activiteiten om zo vanuit een positieve ervaring zelf aan te sluiten bij een club of vereniging.