Een waardering voor jou als mantelzorger!

Je bent mantelzorger als je vrijwillig en voor een langere periode zorgt voor een naaste. Dit kan een ouder, kind, broer of zus zijn. Maar ook een vriend, kennis of je buurman of buurvrouw. Je helpt deze persoon bij zorg- of regelzaken. Je maakt je mogelijk ook wel eens zorgen over de situatie of het welzijn van de betreffende persoon. Klopt dit voor jou? Grote kans dat je mantelzorger bent. Je kunt dan in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering. Dit is erkenning van de gemeente Roosendaal voor alle Roosendaalse Mantelzorgers. De mantelzorgwaardering kan weer worden aangevraagd.

Roosendaal telt ruim 23.000 mantelzorgers van 15 jaar of ouder. Maar liefst 35% van de Roosendaalse inwoners zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dankzij mantelzorgers kunnen hulpbehoevende mensen langer thuis blijven wonen en doen ze minder snel een beroep op professionele zorg. De inzet van mantelzorgers wordt zeker opgemerkt én gewaardeerd door de gemeente Roosendaal. Daarom mag Mantelzorg Roosendaal namens de gemeente Roosendaal ook dit jaar weer de mantelzorgwaardering aanbieden.

Compliment
De mantelzorgwaardering kan tot 1 september 2023 digitaal aangevraagd worden. Voorwaarde is dat de persoon waarvoor wordt gezorgd in de gemeente Roosendaal woont. Ook als je niet geregistreerd bent als mantelzorger kun je de waardering aanvragen. Ontvangt je mantelzorg of ken je mensen in je omgeving die mantelzorg verlenen aan een naaste? Vertel hen dan over deze waardering. Iedereen die op deze manier voor iemand anders zorgt verdient daar immers een compliment voor. De uitreiking van de mantelzorgwaardering vindt plaats op 10 november, de Dag van de Mantelzorg.

Jonge mantelzorgers
Ook jongeren die zorgen voor of zich zorgen maken over een naaste kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen. Maar liefst 1 op de 4 jongeren in Roosendaal heeft te maken met mantelzorg voor bijvoorbeeld een ouder, broertje of zusje.

Informatie en steun
Mantelzorg is iets wat je overkomt en is vaak een geleidelijk proces; het begint meestal klein en kan eindigen in 24-uurs zorg. Vaak komt die zorg bovenop het werk, gezin, huishouden en hobby’s. Iedereen die mantelzorger is kan voor informatie en steun terecht bij Mantelzorg Roosendaal.