Ervaringsverhalen

Je leest hier de persoonlijke verhalen van de mantelzorgconsulenten van Mantelzorg Roosendaal en van andere Roosendaalse mantelzorgers. Misschien herken jij jezelf hierin en heb je behoefte om ook je verhaal te doen.

Een luisterend oor
Mantelzorgers krijgen soms heel wat te verduren. Fysiek en emotioneel wordt er een beroep op je gedaan en dat soms jarenlang. Soms is de maat gewoon even vol. Als je eens ‘stoom wilt afblazen”, bel ons dan gerust. Praten lucht op! Het haalt de scherpe kantjes af van de dingen die je dwarszitten. Al pratend wordt vaak helder waar je het meest mee worstelt. Wij weten wat het betekent om mantelzorger te zijn.