De mantel aan de kapstok

“Herkenning, begrip, kansen voor nieuwe inzichten”

De mantel aan de kapstok laten, dat was het centrale thema van de bijeenkomsten die Mantelzorg Roosendaal de afgelopen weken organiseerde. Vier weken lang kwam op maandagavond een groep van 16 mantelzorgers bij elkaar. Je bent mantelzorger als je langdurig en onbetaald zorgt voor iemand die extra hulp nodig heeft. Het kan gaan om praktische hulp in de verzorging of het huishouden. Ook emotionele ondersteuning of je juist zorgen maken over een naaste, valt onder de noemer mantelzorg.

Tijdens de bijeenkomsten ging de spreekwoordelijke mantel echt even aan de kapstok. Niet de situatie maar de positie waarin de mantelzorger zich bevindt, stond centraal. Het draaide echt om de mantelzorger zelf. Ontdekken, inzichten krijgen en kennis vergroten. Wat is voor jou als persoon belangrijk? Wat geeft je energie en wat maakt je krachtig? Door middel van verschillende workshops zijn de deelnemers hierin uitgedaagd.

Vier aandachtspunten
Verlichten, voorkomen, versterken en verbinden, dit waren de vier aandachtpunten van het programma. De eerste bijeenkomst stond in het teken verlichten. De deelnemers hebben zelf mogen ervaren hoe Thai Chi en bewegen voor ontspanning zorgen. De tweede avond was het thema voorkomen. Hoe voorkom je dat het teveel wordt? Tijdens een gezamenlijke maaltijd mochten de aanwezige mantelzorgers zelf hun bordje vol scheppen. Daarna ging men onder begeleiding van de mantelzorgconsulenten aan de slag met het onderzoeken wat er op het bord ligt aan taken en activiteiten en wat dit betekent in het dagelijks leven en wat hierin mogelijke veranderingen zouden kunnen zijn. Tijdens de derde bijeenkomst ging het om versterken. Het belang van balans tussen draagkracht en draaglast, goed in je vel zitten, je grenzen bewaken en welke vaardigheden je kan inzetten om tot een waardevol leven te komen of te blijven houden, samen met je naaste. Gastspreker Richard Koekoek wist door zijn lezing de mantelzorgers te raken. Mantelzorgers gaven aan dat het impact had op hun gedachten en in hoe zij naar hun mantelzorgsituatie kijken. Voor de één was dit verrijkend en voor de ander confronterend maar uiteindelijk wel een uitdaging om weer eens met andere ogen naar hun situatie te kijken. Een deelnemer verwoordde het als; Een mooie avond, het deed me stilstaan bij wat ik voel, welke waarden voor mij belangrijk zijn.

De laatste avond had het thema verbinden. Verbinden met jezelf en anderen. Dit in gesprek met elkaar en letterlijk over de streep stappen in hoe je denkt over een ander deelgenoot te maken van je situatie. Hierna stelden de mantelzorgers hun eigen boeket samen aan de hand van de vier thema’s. De deelnemers kozen per thema een passende bloem en schreven op het bloemlabel wat zij hierover mee naar huis namen. Een mantelzorger koos bijvoorbeeld voor een eucalyptus tak die stond voor haar voor verbinden, leren van elkaar Een ander koos voor een kleurige bloem bij verlichten. “zoek de ontspanning en de lach maar op.”

Lotgenotencontact
Leerzaam, zinvol, de saamhorigheid, het plezier om samen te zijn en het belang om met lotgenoten te praten over hoe een ieder zich verhoudt tot zijn mantelzorgsituatie. Dit was hoe veel mantelzorgers aangaven hoe zij ‘Mantel aan de kapstok’ hebben ervaren.

Later dit jaar vinden de bijeenkomsten nogmaals plaats. Er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers. Neem contact op via info@mantelzorgroosendaal.nl bij interesse om deel te nemen. Mantelzorg Roosendaal organiseert regelmatig activiteiten speciaal voor mantelzorgers, zoals wandelingen, fietstochten en informatieve bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor een overzicht van alle activiteiten.