De Mantelzorgadviesraad is een adviesorgaan bestaande uit (ex)mantelzorgers die de collectieve belangen van mantelzorgers behartigt en hun wensen en behoeften onder de aandacht brengt in de gemeente Roosendaal.

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het mantelzorgsteunpunt Roosendaal over het te voeren gemeentelijk beleid, bezoeken bijeenkomsten voor mantelzorgers, toetsen de dienstverlening en producten van instellingen voor mantelzorgondersteuning en bieden een luisterend oor aan mantelzorgers.

Dit alles met als doel de positie van mantelzorgers te verbeteren.

Enkele ambities van de mantelzorgadviesraad voor de komende periode zijn:

  • meedenken over de wijze van waardering voor mantelzorgers;
  • het onderzoeken van ruimere mogelijkheden van respijtzorg;
  • aandacht voor de relatie tussen mantelzorgers en professionele hulpverleners, zodat de hulp van de hulpverlener en de signalen van de mantelzorger beter op elkaar afgestemd kunnen worden;
  • een schakel vormen tussen het mantelzorgsteunpunt en mantelzorgers die onbekend zijn met de hulp die het mantelzorgsteunpunt kan bieden;
  • het onderzoeken van de manier waarop het mantelzorgsteunpunt de mantelzorgers in de gemeente Roosendaal beter kan helpen;
  • aandacht voor de hulp aan jonge mantelzorgers met een leeftijd onder de 24 jaar;
  • andere onderwerpen die de aandacht van de mantelzorgadviesraad verdienen.

Wij dagen alle mantelzorgers uit problemen in de mantelzorg bij ons onder de aandacht te brengen om zo de positie van de mantelzorger in de gemeente Roosendaal optimaal te kunnen verbeteren.

Spreek ons aan tijdens de bijeenkomsten voor mantelzorgers waar wij zoveel als mogelijk aanwezig zullen zijn. U kunt ons ook telefonisch benaderen via het mantelzorgsteunpunt, tel.nr. 088-5574890 of een e-mail sturen naarinfo@mantelzorgroosendaal.nl

Uw vraag zal dan in behandeling worden genomen. U helpt dan niet alleen uzelf, maar alle mantelzorgers in de gemeente Roosendaal!

De mantelzorgadviesraad laat de stem van de mantelzorger horen!

Leden mantelzorgadviesraad:

 

foto