toelichting voor op website

 De mantelzorgwaardering 2018 is niet meer aan te vragen.

  • Veel gestelde vragen:
    • vraag: De waardering is lager dan vorig jaar.
    • antwoord: Dit kan kloppen,  het beschikbare budget voor 2018 is gelijk gebleven ten opzichte van andere jaren,
      en wordt gedeeld door alle toegekende aanvragen.
    • Ook  is er een verdeelsleutel toegepast. Deelt u de zorg voor uw naaste, dan deelt u ook de waardering in 2018