Nieuwe mogelijkheden respijtzorg voor jonge gezinnen

Zorgen voor een ander vraagt om goede zorg voor jezelf! Respijtzorg, ook wel vervangende zorg genoemd kan jou als mantelzorger verlichting geven in het zorgen voor een naaste. Je wordt bijvoorbeeld voor een aantal uren per week ontlast in je zorgtaken, zodat je ruimte krijgt voor ontspanning en om weer op te laden.

Vanuit de gemeente Roosendaal zijn er extra middelen beschikbaar om jonge gezinnen die onder druk staan te ondersteunen middels respijtzorg. Een professional is beschikbaar om de zorg voor de kinderen voor bijvoorbeeld enkele uren per week over te nemen. Het gaat om een tijdelijke oplossing om het gezin te ontlasten. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Mail naar info@mantelzorgroosendaal.nl