Ben ik mantelzorger?

Zorg jij voor een naaste die jouw hulp en ondersteuning nodig heeft? Dit kan zijn voor iemand met ouderdomsproblemen, een ziekte, een beperking, een verslaving of psychische klachten. Je verleent onbetaald zorg, maakt je zorgen over of houdt meer dan normaal rekening met deze persoon. Grote kans dat je mantelzorger bent.

Vaak gaat het om iemand in je familie zoals een ouder of kind. Het kan ook je buurman of buurvrouw of een goede vriend zijn. Mantelzorger ben je voor iemand die nog thuis woont maar ook wanneer deze persoon in een zorginstelling verblijft.

Onbewust mantelzorger
Nederland telt z’n 5 miljoen mantelzorgers waarvan er ruim 23.000 in Roosendaal wonen. Maar liefst 35% van de Roosendaalse inwoners van 15 jaar of ouder zijn mantelzorger voor een naaste*. Mogelijk is dit percentage nog hoger omdat veel mensen zich niet bewust zijn dat ze mantelzorger zijn en hulp en ondersteuning kunnen krijgen. 

Gebruikelijke zorg 
Mantelzorg kan intensief zijn en gaat verder dan gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is de hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van een echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft. Wordt de zorg langdurig en structureel en kun je niet meer zo makkelijk afstand doen van je zorgtaken, dan spreken we van mantelzorg.

Het overkomt je
Mantelzorgen overkomt je, hier kies je niet voor. Het zorgen voor een naaste gebeurt vaak onverwachts en zonder duidelijk toekomstperspectief. Je wilt alles voor je naaste doen; de zorg, het bieden van ondersteuning, alle bijkomende financiële zaken regelen en contacten onderhouden. Uiteraard vergeet je de rest van het gezin niet. Wellicht heb je nog een baan. Waar ben je zelf nog? Je mag best om hulp vragen!

Voor jou
Twijfel je of je mantelzorger bent of heb je vragen? Mantelzorg Roosendaal denkt graag met je mee. We zijn er voor jou om je verder te helpen, samen je situatie in beeld te brengen en om de mogelijkheden te verkennen. We komen graag met je in contact

*Bron: Mantelzorg NL

    We vragen je om aan te geven in welke wijk je woont. We kunnen je dan in contact brengen met de juiste mantelzorgconsulent.