Ontzorgen (respijtzorg)

Als je merkt dat je tijdelijk of structureel behoefte hebt aan een adempauze kan vervangende zorg uitkomst bieden. We noemen dit respijtzorg. Samen zoeken we naar de meest passende oplossing.

ontzorgen, respijtzorg

We kijken welke mogelijkheden er zijn en wat er geregeld moet worden om jou te ontlasten. Mogelijk biedt de inzet van een mantelzorgmaatje uitkomst. Iemand neemt dan wekelijks of maandelijks voor een aantal uren de zorg van je over. Het gaat er om dat je de zorg met een gerust hart kunt overdragen en ruimte krijgt om op te laden.

Ondersteuning en advies
Je kunt bij ons terecht voor gratis ondersteuning en advies. Samen bespreken we hoe je er voor de ander kunt zijn en ook oog blijft houden voor jezelf. We bekijken met elkaar hoe je verlichting kunt aanbrengen in je mantelzorgtaken. Onze mantelzorgconsulenten vertellen je graag over de mogelijkheden van vervangende zorg. Neem contact op voor meer informatie.

    We vragen je om aan te geven in welke wijk je woont. We kunnen je dan in contact brengen met de juiste mantelzorgconsulent.