Voor professionals

Achter iedere patiënt zit een mantelzorger
Ben jij een zorgspecialist of werkzaam als professional binnen het sociaal domein? Grote kans dat je dagelijks in aanraking komt met mantelzorgers. Achter iedere cliënt of patiënt gaat immers vaak een mantelzorger schuil.

gratis hulp en advies

Professionals waarmee de meeste mantelzorgers in een thuissituatie te maken krijgen zijn de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, thuiszorghulp, casemanager dementie, wmo-consulent, cliëntondersteuners, sociaal werkers en geestelijk verzorgers. Vaak gaat de aandacht uit naar degene die ziek is of een beperking heeft. Maar ook voor de mantelzorger kan het zwaar zijn. Er wordt fysiek en emotioneel een beroep op de mantelzorger gedaan en dat soms jarenlang.

Zie de mantelzorger
Door oog te hebben voor de mantelzorger, al vanaf het moment dat de zorgtaken ontstaan, kunnen problemen worden ondervangen. Mantelzorgen overkomt je. Het gebeurt vaak onverwachts en zonder duidelijk toekomstperspectief. Het zorgen voor een naaste lijkt een vanzelfsprekendheid. Toch kunnen er allerlei vragen opkomen zoals; Hoe combineer ik de zorgtaken met mijn werk en gezin? Wat betekent dit voor mij persoonlijk? Waar vind ik tijd om op te laden?

Hoe kun je mantelzorgers ondersteunen?
Als professional kun je mantelzorgers op verschillende manieren ondersteunen. Het erkennen en herkennen is de eerste stap. Breng in kaart welke naasten er betrokken zijn bij de zorg. En zie, hoor en betrek de mantelzorgers. Ook als het om jonge mantelzorgers gaat. Het Sofa-model kan je meer inzichten geven in de verschillende rollen van mantelzorgers.

Bespreek vervolgens de wensen aan ondersteuning voor de hulpvrager en de ondersteuning voor de mantelzorger zelf. Breng knelpunten in kaart, heb oog voor de belasting en belastbaarheid en signaleer mogelijk ontspoorde mantelzorg.

Informeer mantelzorgers over de mogelijkheden aan ondersteuning op maat en verwijs door. Mantelzorg Roosendaal is er voor alle mantelzorgers die wonen of zorgen voor iemand in de gemeente Roosendaal, ongeacht de leeftijd en de duur en omvang van de mantelzorgtaken. Wij streven ernaar om mantelzorgers in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken zodat overbelasting kan worden voorkomen.

Veel mantelzorgers gaan pas op zoek naar hulp als het water al aan de lippen staat. Mantelzorgers geven aan dat zij als het ware in een ‘fuik’ terechtkomen. In het begin is de zorg nog goed te doen. Maar als het gaandeweg steeds zwaarder wordt, groeit ook de druk net als de wederzijdse afhankelijkheid tussen zorgvrager en mantelzorger. Het wordt voor mantelzorgers steeds moeilijker om afstand te nemen en de zorg tijdelijk uit handen te geven. Zij komen in een fuik terecht, hebben steeds minder tijd voor zichzelf er is geen weg meer terug.

Ondersteuning op maat
Mantelzorg Roosendaal is er om mantelzorgers te informeren en ondersteuning op maat te geven. Maandelijks organiseren we uiteenlopende activiteiten speciaal voor mantelzorgers. Naast een moment van ontspanning komen mantelzorgers tevens in contact met lotgenoten. Er zijn ook activiteiten speciaal voor jonge mantelzorgers.

Krachten bundelen
Uiteraard zijn we er ook voor jou als professional. We komen graag met je in contact om kennis en expertise met elkaar te delen. Bel of mail gerust.

    We vragen je om aan te geven in welke wijk je woont. We kunnen je dan in contact brengen met de juiste mantelzorgconsulent.